Výpovědní lhůta pro vaše stavební spoření

Po uplynutí potřebné doby spoření – v našem případě je to šest let, se nakonec asi nejspíše budete chtít dostat ke svým penězům. Abychom splnili všechny náležitosti, je zcela zřejmé, že budeme muset počítat s určitou výpovědní lhůtou, která se pohybuje v maximální míře do tří měsíců od zažádání. Dostanete-li se do tíživé situace – musíte například okamžitě vyřídit svou půjčku na směnku, nemáte příliš šancí na výběr. Vaše stavební spořitelna vám jistě vyhoví jak jen to půjde. Někdy totiž může nastat ten případ, že vaše čekací doba může být zkrácena na minimum. To se stane hlavně tehdy, vyřídíte-li si u své stavební spořitelny rovnou další stavební spoření. V ten okamžik si můžete být prakticky jisti v tom, že nakonec budete mít peníze k dispozici prakticky okamžitě.

Náležitosti smlouvy o stavebním spoření

U každé smlouvy o stavebním spoření se musí objevit termín cílová částka, což je ve skutečnosti suma, ke které budete směřovat. Její výše záleží hlavně na tom, kolik budete měsíčně spořit. Ukládat tak samozřejmě můžete více, než-li jen zmiňovaných 20 tisíc za jeden rok. Společně s těmito ukládanými penězi se do cílové částky připočítává státní podpora, úroky z vložených peněz a úroky ze státní podpory. Cílovou částku si můžete kdykoliv během toho, co vám běží stavební spoření, změnit. Ačkoliv je tedy cílová částka danou sumou, rozhodně není pevně stanovena – může se pohybovat směrem nahoru i dolu, vše se odvíjí od vašich finančních možností. V průběhu šesti let, což je doba, po kterou platíte své stavební spoření, se mohou změnit vaše životní podmínky – budete například odkázání na sociální dávky, placené ze sociálního pojištění, nebo se naopak vaše finanční možnosti zlepší až natolik, že si budete moci dovolit vyšší splátky. Ať na tom však budete jakkoliv, vždy je vše na domluvě mezi vámi a vaší stavební spořitelnou.

Budete raději spořit nebo žádat v budoucnu o úvěr?

Stavební spoření je určeno ke dvěma účelům. Buď chcete spořit své peníze a poté je maximálně zhodnotit, což se vám povede díky úroku 2% a státní podpoře (max 3000 korun), nebo se rozhodnete, že na konci – po uplynutí 6 let od uzavření smlouvy – budete žádat o úvěr. U něj jsou úroky jen 1%, ale následný úvěr poté bude úročen mnohem menším procentem, což se vám vyplatí několikanásobně. Rozhodnutí, zda budete tedy spíše spořit, nebo později žádat o úvěr, nemusíte podniknout okamžitě. Stavební spořitelna je vám schopna vše přepočítat i během průběhu vaší smlouvy s ní, takže máte dostatek času na to, abyste si vše důkladně promysleli. Peníze na bydlení se totiž vždy hodí, pokud si tedy nehodláte sjednat nebankovní půjčky či půjčky na směnku, tak zkuste stavební spoření, rozhodně nebudete litovat.

Ideální částka pro stavební spoření

Každý střadatel se jistě oprávněně zeptá, jaká je ideální částka, která se vyplatí do stavebního spoření vkládat. Abychom dosáhli maximálního úročení našich vkladu se státním příspěvkem, tak je nejlepší při měsíčních platbách vložit cca 1 800 Kč, za jeden rok tak dosáhneme na částku 20 tisíc korun. V tu chvíli máme nárok na nejvyšší státní příspěvek, který činí 3 tisíce korun ročně. Tento státní příspěvek společně s úročením vkladů, které se pohybují v rozmezí 1% až 2%, záleží na účelu, pro který stavební spoření máte, se stává tento druh spoření velice ideálním způsobem, jako zhodnotit vaše peníze. Není nutné, abyste peníze vkládali každý měsíc, stejného efektu totiž dosáhnete, když vložíte hotovost až na konci kalendářního roku, ale je pravda, že se vám vyplatí dát peníze na stavební spoření tehdy, nemáte-li jinou formu zhodnocení (tzn. že není vyšší než zmiňovaná 2%), mít peníze na běžném účtu, kde bývají úroky kolem 0,1% je asi hloupostí.

Stavební spoření – ideální řešení bytové situace

Český stát, stejně jako i jiné vyspělé země, se snaží podporovat aktivní formou bytovou situaci svých občanů. Proto se přišlo na stavební spoření, díky kterému jsou lidé ve velké míře schopni všechny problémy vyřešit velice jednoduše, už jen díky tomu, že za dobu, po kterou jejich stavební spoření běží, mohou naspořit libovolnou částku, která společně s úroky a státní podporou dá jedno z nejlépe uložených finančních zabezpečení, které na trhu máme. Stavební spoření není rizikovou záležitostí, neboť fondy, které se o peníze starají, investují peníze do méně rizikových oblastí, z čehož vyplývá, že zde přichází v úvahu i velice zajímavé zhodnocení vašich vkladů. Po ukončení stavebního spoření (délka smlouvy se stavební spořitelnou bývá uzavřena na 6 let) může střadatel naložit se svými penězi dle svého uvážení. Není tedy ničím podmíněno. Klidně si tak za něj můžete zakoupit nový automobil, u kterého však nezapomeňte na pojištění vozidel, bez kterého se na silnice nebudete moci vydat.